Vzdělávání

Školní vzdělávací program „Takový je můj svět“ pro základní školu speciální, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 394/2010

(K dispozici u ředitelky školy a na jednotlivých pracovištích Základní školy speciální, Plzeň, Skupova 15.)