Rehabilitace

Naše škola neměla dlouho zaměstnance, který by odborně prováděl rehabilitaci těžce postižených žáků a žáků
s kombinovanou vadou (především tělesné postižení vycházející z dětské mozkové obrny). Rehabilitační cvičení prováděli rodiče pod supervizí odborného lékaře. Vzhledem k této skutečnosti se vedení školy rozhodlo,
že na bezbariérových pobočkách Tachovská 19 a Rabštejnská 29 zřídí rehabilitační pracoviště, na němž zaměstná odborného pracovníka, který bude speciální rehabilitaci provádět. Abychom zajistili finanční prostředky na zřízení a provoz rehabilitačního pracoviště a získali zkušenosti, obrátili jsme se na partnerskou školu obdobného typu
v Bavorsku, která již dlouhodobě provozuje v rámci výuky i odbornou rehabilitaci. Společně jsme podali projekt „Výměna zkušeností při rehabilitační péči“, který byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, Krajským úřadem Plzeňského kraje a státními prostředky z kapitoly Ministerstva
pro místní rozvoj. Projekt se uskutečnil v době od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2011.

Od září 2008 je na pobočce v Tachovské ulici zřízeno rehabilitační pracoviště. Cílem rehabilitační péče byla snaha o zlepšení životních možností dětí a naplnění Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, v současné době programu Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Rehabilitační péči zajišťuje kvalifikovaná fyzioterapeutka, která si doplnila pedagogické vzdělání a speciálně pedagogické vzdělání a postupně si doplňuje rozšiřující kurzy terapeutických metod. Například absolvovala kurz „Masáž baňkami“. Baňková masáž zlepšuje prokrvování svalových tkání a buněk, odstraňuje blokády a problémy se ztuhlými svaly (vozíčkáři), působí proti otokům a bolestem nohou. Baňkování příznivě ovlivňuje funkce vnitřních orgánů, detoxikuje organismus a pomáhá při problémech s lymfatickým systémem a se zažíváním. Pro žáky
s diagnózou dětská mozková obrna se využívá u mladších dětí „Vojtova metoda“ (Tato metoda je založena
na reflexním ovlivnění pohybu. Princip terapie spočívá ve zdokonalování spolupráce centrální nervové soustavy
a pohybové soustavy.) a u starších dětí „Bobathova metoda“, při které využíváme uvolňovacích či balančních cviků se zaměřením na možnost pohybu, nácviku sebeobsluhy a terapeutického krmení. Dále je zde využívána hydromasážní vana (podvodní masáže a perličkové koupele), parafínová lázeň, míčkování, masáže, léčebná tělesná výchova zaměřená na vytahování kontraktur, uvolňování spasmů a správné držení těla. Rehabilitační cvičení vede ke zvyšování svalové síly a kvality pohybu, úkony vyžadující zapojení jemné motoriky napomáhají nácviku sebeobsluhy. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti. Bylo vybaveno odborné rehabilitační pracoviště pro žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením.