Spolupráce s dalšími partnery

Na vysoké úrovni je především součinnost se Speciálně pedagogickým centrem při Odborné škole, Základní škole a Mateřské škole Zbůch, jejichž pracovníci poskytují odbornou metodickou pomoc při péči o děti s kombinovanými vadami a autismem a Speciálně pedagogickým centrem při Základní škole, Plzeň, Heyrovského 23, s kterým spolupracujeme v oblasti vyhledávání, vřazení žáků, event. využíváme i metodickou pomoc při práci s těžce mentálně postiženými dětmi při tvorbě individuálních výchovně vzdělávacích plánů a při výuce přímo v rodinách. Dále spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem při speciálních školách pro zrakově a sluchově postižené a pro žáky s vadami řeči.

S Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň též spolupracujeme při zařazování dětí do školy.

Škola má bohatou tradici ve spolupráci se základními školami a středními školami v Plzni i okolí, se Základní školou a Mateřskou školou při Fakultní nemocnici Plzeň, Dětským domovem v Plzni, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni, Vyšší odbornou školou a Vysokou školou Dr. Mauritzové v Plzni
a Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Spolupracuje i se spolky a občanskými sdruženími
„Ty a Já“, „Motýl“, „Tak pojď s náma“, „Spolek Aleš“, „Ulita na statku“, SPMP ČR pobočného spolku Plzeň – město. Žáci školy mají možnost navštěvovat volnočasové aktivity těchto organizací a využívat i dalších příležitostných akcí pořádaných jednotlivými subjekty.

Několik let jsme spolupracovali se Svazem důchodců, kdy jsme vystavovali výrobky našich dětí na jejich výstavě „Vánoce“ a „Velikonoce“ a naši žáci zde vystupovali na vernisážích obou výstav.

Několikrát jsme zajišťovali kulturní program na schůzích Svazu zdravotně postižených.

Účinkovali jsme u příležitosti „Historického víkendu“, na akci „Šikovné ruce“ a festivalu „UMÍ!“ pořádaných Magistrátem města Plzně, na akci Westernové vesničky a několik let jsme vystupovali na akcích obce Česká Bříza.

Již pravidelně se účastníme přehlídky tvořivosti a schopností dětí s postižením „Prostor pro duši“ v Tachově
a několik let jsme se účastnili přehlídky zájmové činnosti žáků speciálních škol v Horšovském Týně.

Dále navazujeme nové kontakty a jsme připraveni navázat spolupráci s dalšími organizacemi a reprezentovat školu nacvičeným programem na stávajících i dalších akcích.

Žáci naší školy se účastní mnoha výtvarných soutěží, v nichž často získávají ocenění i hodnotné ceny.

Škola podává každoročně projekty pro vzdělávání handicapovaných osob u Magistrátu města Plzně, úřadů městských obvodů a některé rovněž financované z evropských fondů.