Pracoviště

Hlavní budova školy sídlí na Borech ve Skupově 15. Dále máme tři elokovaná pracoviště: na Lochotíně
v Tachovské ulici a Rabštejnské ulici v DOZP „Nováček“ a v Doubravce v Zábělské ulici v DOZP „Jitřenka“.