Tachovská 19

Školní budova tohoto pracoviště je situována v okrajové části moderního sídliště Bolevec v blízkosti konečné zastávky tramvajové linky č. 1 a 4 v bezprostřední blízkosti Boleveckých rybníků. Poloha školy nám umožňuje využívat okolní turistické stezky a rybníky jak k relaxačním vycházkám, tak k možnosti vzdělávání a vyučování v přírodě. Využívat můžeme sportovní areál sousedící ZŠ a dopravní hřiště. V Tachovské ulici je 5 tříd, školní družina a rehabilitační místnost. Ve všech třídách je současně s učitelkou i asistentka pedagoga. Prostorové podmínky celé budovy školy plně odpovídají speciálním potřebám žáků – bezbariérový přístup, relaxační část třídy, prostor pro individuální práci. Všechny třídy jsou vybaveny vhodným zařízením, počítačem a speciálními pomůckami. Školní družina zajišťuje ranní i odpolední služby pro děti. Možnost stravování je pro zájemce zajištěna v jídelně blízké 1.ZŠ. K praktickému vzdělávání žáků slouží školní kuchyňka, kde se žáci seznamují se základy vaření a ostatními domácími pracemi. Žáci se též věnují podle svých možností pěstitelským pracím na školní zahrádce. Hojně je využívána také rehabilitační místnost a tělocvična.