Zábělská 43

Třída na tomto pracovišti byla zřízena při Ústavu sociální péče Jitřenka, dnes Domova pro osoby se zdravotním postižením Jitřenka, který zajišťuje na rozdíl od Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček pouze denní pobyty klientů. Klienti ve věku školní docházky navštěvují námi provozovanou třídu. Stravování zajišťuje přímo Domov pro osoby se zdravotním postižením Jitřenka. Budova se nachází v okrajové části Plzně zvané Doubravka v blízkosti konečné zastávky trolejbusové linky č. 16 a autobusových linek 28, 52, 53, 54 a zastávky České dráhy Plzeň – Doubravka. Součástí budovy je i přilehlá malá zahrada, která dětem slouží při hodinách pracovní a tělesné výchovy. V blízkosti školy leží zalesněný kopec Chlum s rozhlednou a protéká řeka Berounka. Okolní přírodu a síť naučných stezek využívají děti nejen k rekreaci a vycházkám, ale také k pozorování přírody, rostlin a živočichů. Ve třídě pracuje současně s učitelkou i vychovatelka. Žáci jsou vyučováni individuálně s přihlédnutím k momentálnímu stavu dítěte. Třída je vybavena počítačem, audiovizuální technikou a velkým množstvím speciálních pomůcek určených k rozumové a smyslové výchově. Pro nácvik některých činností je možno využít i zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením Jitřenka jako je například kuchyňka, tělocvična a keramická dílna.