Rabštejnská 29

Další pracoviště školy se nachází v Rabštejnské ulici, v lokalitě Plzeň-Lochotín v blízkosti tramvajové linky č. 4 a autobusu č. 30. Škola je přímo v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček – dřívější ústav sociální péče. Je zde zajištěna výchova a vzdělávání uživatelů tohoto zařízení (celoroční pobyt klientů) – mobilních i imobilních. Stravování zajišťuje Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováček z centrální vývařovny . Uživatelé DOZP jsou převážně středně těžce, těžce až hluboce mentálně postiženi. Někteří s kombinací dalšího postižení – zrakového či tělesného, se znaky autismu apod. Všichni jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů, které třídní učitelky vypracovávají každému „na míru“. V prostorách školy jsou tři třídy zařízené tak, aby co nejlépe vyhovovaly podmínkám pro výuku postižených žáků. Ve třech třídách je současně s učitelkou i asistentka pedagoga.  Škola má možnost využívat keramickou dílnu, cvičnou kuchyni a místnost muzikoterapie, které náleží Domovu pro osoby se zdravotním postižením Nováček. Daří se nám dobře spolupracovat s vedením DOZP i se zaměstnanci – pečovatelkami a zdravotním personálem zařízení. Žáci pracují podle rozvrhu hodin ve vyučovacích blocích v kratších časových intervalech, kdy výuka je prokládána s relaxačními a tělovýchovnými chvilkami. Každý měsíc nás navštěvují v rámci canisterapie pejskové se svými páníčky ze sdružení Pomocné tlapky. Velice dobrou spolupráci máme se žáky plzeňských základních škol 16. ZŠ a 26. ZŠ. Kamarádi z těchto škol za námi pravidelně chodí s programem plným písniček a soutěží. Připravují pro žáky Mikuláše, oslavy dětského dne nebo opékání u táboráku. Naší největší snahou je vychovávat a vzdělávat děti v radostné a přívětivé atmosféře a nahradit jim péči rodiny a v co největší míře je obohatit o dovednosti a sociální zkušenosti.