Školská rada

V době od 5. 12. 2017 pracuje školská rada ve složení:

Předseda: Mgr. Marta Pácalová
členové: Radislav Neubauer, Vendula Vebrová
Volební období končí dnem 4. 12. 2020.