Školská rada

V době od 9. 6. 2021 pracuje školská rada ve složení:

Předseda: Mgr. Marta Pácalová
členové: Mgr. Hana Schimmerová, Vendula Vebrová
Volební období končí dnem 8. 6. 2024.