Výstava

Ve školním roce 2021/2022 se uskuteční výstava „Takový je můj svět“ u příležitosti 30. výročí založení školy
v Mázhauzu Plzeňské radnice v termínu 24. 6. 2022 – 15. 7. 2022. Slavnostní vernisáž proběhne 27. 6. 2022
od 15 hodin.